KAZO-PLAN Bt. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 17. Tel.: +36 92 950 540, +36 20 389 4948  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 

Energetikai tanácsadás

 

Állapotfelmérés

Állapotfelmérésünk keretében vállaljuk az épület műszaki állapotának és adottságainak helyszíni vizsgálatát. Ennek keretében az alkalmazott épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések és szemrevételezéses beazonosítása, értékelése történik.

 

Energetikai veszteségfeltárás, energetikai tanácsadás

Az energetikai veszteségfeltárás célja a döntés-előkészítés, ennek eredménye mutatja meg a leggazdaságosabban választható korszerűsítést. Erre különösen nagyobb, bonyolultabb beruházások esetén van szükség. Az épületek energetikai felülvizsgálatát cégünk különösen az alábbi területeken végzi:

 épületgépészet: fűtés, használati melegvíz-ellátás, szellőzés és épülethűtés vizsgálata;

 • építészet: az épülethéj hőtechnikai kialakításának vizsgálata;
 • épületvillamosság: az épület gazdaságos és biztonságos villamosenergia ellátásának vizsgálata;

A szakértőink által készített energetikai felülvizsgálat bemutatja a jelenlegi helyzetet, energiamérleget állít fel,minősíti az energiafogyasztást, és vizsgálja a beavatkozási lehetőségeket.

Energetikai tanácsadási szolgáltatásunk azon igények teljesítésére szolgál, ahol az épület, intézmény, üzem energiahatékonyságának fokozásával, energiaköltségeink csökkentésével és/vagy megújuló energiaforrások alkalmazásával ésszerűsítést és megtakarítást érhetünk el. A megvizsgált épület és annak üzemeltetési jellemzői során jellemzően több lehetőség kínálkozik, mind a hő, mind a villamos energia felhasználás esetében. A vizsgálatot követően javaslatot készítünk a változtatások megvalósítására és igény szerinti kivitelezésre is.

Energetikai audit

 

Az épületek, intézmények valamint a hozzájuk kapcsolódó épületgépészeti rendszerek tényleges energiafelhasználásának, primerenergia- igényének megállapításához energetikai auditot kell készíteni.

 

 

Az energetikai audit a következőket foglalja magába:

 • az energiafogyasztó rendszerek azonosítása;
 • a tényleges energiafogyasztás meghatározása;
 • a tényleges energiafogyasztás összehasonlítása a tervezett értékekkel;
 • energia-megtakarítást elősegítő javaslatok készítése

Az energetikai auditnak nem feladata a pontos költség- és megtérülés-számítás, mivel azokhoz árajánlat bekérése szükséges, amelyek már a megvalósíthatósági tanulmány témakörébe tartoznak. Ugyanakkor elvárás minden energetikai audittal szemben, hogy közelítő pontossággal tartalmazzon olyan számításokat, amelyek segítségével a tulajdonos vagy más döntéshozó el tudja dönteni, hogy mely beruházásokat indítja el, illetve mely beruházásokra készíttet megvalósíthatósági tanulmányt, tanulmányokat.

 

Az energetikai audit az alábbi lépések szerint végezhető el:

 1. Az audit részeként vizsgálandó épületek azonosítása. A belső környezeti követelmények meghatározása (rendelkezésre álló adatok, vagy a helyiségek rendeltetése alapján).
 2. A rendelkezésre álló tervdokumentáció összegyűjtése (építészeti és gépészeti kiviteli tervek, a villamos hálózat kialakításának kiviteli tervei, műszaki leírások stb.). Tervdokumentáció hiányában az épület és gépészeti rendszerének felmérése.
 3. Az energiaellátó rendszerek, fogyasztási helyek azonosítása. A helyszínrajz pontosítása.
 4. A közüzemi, illetve üzemeltetési és karbantartási szerződések, energiafogyasztási adatok (elszámoló számlák) összegyűjtése a megelőző 3 évre vonatkozóan.
 5. Előzetes helyszíni felmérés; az üzemeltetőkkel, műszaki munkatársakkal való egyeztetés, az üzemeltetési tapasztalatok rögzítése.
 6. A tényleges fogyasztási adatok meghatározása a rendelkezésre álló számlák alapján. A fogyasztási adatok elemzése, az átlagos energiafogyasztási jellemzők meghatározása a fűtési
 7. hőfokhíd figyelembevételével, a lekötött mennyiségek értékelése. Az energiaköltségek elemzése, a tényleges fogyasztástól függő, illetve attól független költséghányad meghatározása.
 8. Az épületszerkezet és a kapcsolódó épületgépészeti és világítástechnikai rendszerek helyszíni felmérése; helyszíni mérések (a helyiség légállapot paraméterei, HMV cirkulációs idő stb.).
 9. A helyszíni felmérés eredményeinek kiértékelése, összegzése.
 10. Az épületszerkezet hőtechnikai méretezése az épület (helyiségek) tényleges rendeltetése, az érvényben lévő belső környezeti követelmények és az épületszerkezet aktuális állapota alapján.
 11. Az épületgépészeti rendszerek tényleges primerenergiaigényének meghatározása.
 12. A tényleges és a méretezési értékek összehasonlítása, az esetleges eltérések okainak feltárása.
 13. Az energia-megtakarítási javaslatok elkészítése. A javasolt intézkedések energetikai hatásának vizsgálata a fajlagos hőveszteség értékének, illetve az épületgépészeti és világítástechnikai rendszerek primerenergia-igényének várható változása alapján.
 14. A megtérülési idők vizsgálata fajlagos beruházási költségek alapján.

 

Szükséges mérések:

 1. Belső léghőmérsékletek/felületi hőmérsékletek és nedvességtartalom rögzítése adatgyűjtőkkel (több napos);
 2. Épületszerkezetek hőátbocsátási tényezője (tervdokumentáció hiányában) - esetenként két napos igénnyel.
 3. Légtömörségi vizsgálat blower -door teszt segítségével.
 4. Fűtési, hűtési rendszerek beszabályozottsága pl. Tour Andersson műszer segítségével (megfelelő szerelvények beépítése szükséges!!)
 5. Légsebességek és sebességeloszlások (Testo műszerek segítségével) illetve levegő minőség meghatározása
 6. Megvilágítás (Testo műszerek)
 7. Esetenként hőkamerával elkészített felvételek (építési/kivitelezési hibák feltárására).

Energetikai tanúsítvány

 

 

 

Mi az az Energetikai tanúsítvány?

Az Energiatanúsítvány egy olyan minősítési dokumentum, amelyből az ingatlan energiafogyasztását tudhatjuk meg. Az energiafogyasztás mértéke fogja meghatározni, hogy milyen besorolású lesz az ingatlan energiatanúsítványa.

Mivel az ingatlanpiacon a lakásvásárlás teszi ki az adásvételek mintegy 70%-át, lakás zöldkártya néven is szokták emlegetni, noha az energetikai tanúsítvány minden típusú ingatlanra kiállítható.

 

Mire jó a Lakás zöldkártya?

Az ingatlanvásárló az Energetikai tanúsítvány / Lakás zöldkártya alapján információt kaphat az ingatlan energia felhasználásáról és ennek alapján a várható fenntartási költségeiről is. Az ingatlan tulajdonosoknak tehát érdeke, hogy minél jobb besorolású legyen az épület energiatanúsítványa, mert ezzel növelheti annak piaci értékét.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján összefoglalva az energiatanúsítványról:

 

Energiatanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező:

 • minden új építésű ingatlanra
 • minden ingatlan eladásnál
 • 1 évet meghaladó bérbeadásnál (2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.)
 • 100 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

 

Energetikai tanúsítvány nem kell:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre.
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre.
 • hitéleti rendeltetésű épületre.
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre.
 • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2
 • huzamosabb emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezetekre.

 

Energiatanúsítvány érvényessége:

Az energiatanúsítvány érvényességi ideje 10 év. Viszont ha az épületben az energiafogyasztást befolyásoló felújítás történik, pl.: nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés stb. akkor érdemes új energiatanúsítványt készíteni, mert így jobb besorolású lesz az ingatlan és többet érhet a piaci értéke.

 

Energiatanúsítvány Kategóriái (besorolásai):

 

 

Energiatanúsítvány ára:

A lakás zöldkártya kiállításra, tanúsításra a rendelet szerint 5500 Ft / óra rezsióradíj számolható el, és egy épületre maximum 2 óra. Ezen felül elszámolhatók a számlával igazolt kiadások, pl.: utazás, fénymásolás, stb., valamint egyéb számlával nem igazolható költségátalány a díj legfeljebb 10%-áig. Ezek a tanúsítás alapköltségei, ha a törvényben előírt minden adat, számítás, alaprajz, műszaki vezetői nyilatkozat rendelkezésre áll.

Amennyiben ezek a dokumentumok hiányosak és ezért külön számítást, rajzot kell készíteni – vagyis nem csak a meglévőket kell ellenőrizni, és azok alapján kiállítani a tanúsítványt - akkor a többlet költségeket 5500 Ft-os rezsióradíjon számolhatja el a tanúsító.

 

Energiatanúsítvány Ajánlása:

Minden energiatanúsítvány tartalmaz ajánlási részt, melyeket C kategóriánál rosszabb energiaosztályú épületeknél kötelező a tanúsítónak kitöltenie. Ez tartalmazza a szükséges beruházási javaslatokat (pl.: nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés, homlokzatszigetelés stb.) melyekkel jobb energiaosztályba sorolhatjuk épületünket.

 

Energiatanúsítványhoz kapcsolódó jogszabályok:

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Partnerek